Welke diensten?

Tax-4 Business kan u adviseren over alle soorten Nederlandse belastingheffing.

Voor wie?

Voor elke ondernemer. Immers, elke ondernemer krijgt of heeft te maken met belastingheffing. Te beginnen bij de keuze van een rechtsvorm: eenmanszaak, maatschap, v.o.f. of bijvoorbeeld een B.V.?

Na de start van uw onderneming volgen de periodieke aangiften en af en toe een herstructurering. Welke juridische en fiscale kansen of valkuilen zijn er? Wat komt er kijken bij emigratie of internationaal ondernemen?

Tot slot draagt u uw onderneming te zijner tijd wellicht over aan uw kind(eren), een investeerder of een andere ondernemer.

Op al deze kritische momenten kan Tax-4 Business u van dienst zijn!

Jaarrekening/aangifte

Voor het opstellen van jaarrekeningen en de (concept) aangifte werken wij samen met ervaren accountants en administratieve dienstverleners. Op deze wijze kunnen jaarrekeningen en alle soorten fiscale aangiften efficiënt en tegen een concurrerende prijs worden verzorgd.

Het jaarwerk (jaarrekening en aangifte inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting), wordt altijd persoonlijk met u besproken. Uiteraard nemen we dan de relevante fiscale besparingsmogelijkheden door.

Waarom kiezen voor Tax-4 Business?

Ons vertrekpunt is persoonlijk overleg met u. Welke vragen spelen er bij u? Wat zijn uw wensen? Hoe kunnen wij u daarbij van dienst zijn? Welke tariefsoort past bij u?

Zo komen wij tot het beste resultaat: oplossingsgericht fiscaal advies!

Herstructurering MKB

“Daadkrachtig teamwork”

Wat is een herstructurering?

Onder een herstructurering verstaan wij elke wijziging van uw ondernemingsstructuur. Denk hierbij aan een overname, reorganisatie, de wijziging van een rechtsvorm of de toevoeging/ontbinding van minstens één entiteit van uw concernstructuur.

Een herstructurering kent diverse fiscale, juridische (notariële), financiële en organisatorische aandachtspunten.

Wat is de meerwaarde van Tax-4 Business?

De meerwaarde van Tax-4 Business ligt primair op het fiscale terrein. Snel identificeren van fiscale kansen en valkuilen. Sparringpartner voor andere betrokken zakelijke dienstverleners. Desgewenst overleg starten met de Belastingdienst om zekerheid vooraf te krijgen.

Daadkrachtig teamwork

Met de juiste aanpak, de juiste betrokkenen en de nodige praktische ervaring wordt elke herstructurering een succes! De keuze van de juiste aanvliegroute, de experts en de praktische coördinatie is echter niet eenvoudig.

De ervaring leert dat het essentieel is om reeds vanaf de start van een project met het juiste team samen te werken. Tax-4 Business zorgt voor een daadkrachtig team, dat goed past bij de aard en omvang van uw herstructurering. Een team dat tijdig de juiste vragen stelt. Valkuilen benoemt. Een realistisch tijdschema opstelt. En ook nog kostenbewust werkt.

Tax-4 Business bespreekt graag de mogelijkheden met u! 

Businessman Boy Young Occupation Dream Job

Bedrijfsopvolging MKB

Wat is bedrijfsopvolging?

Bedrijfsopvolging betreft het proces waarbij de zeggenschap over en het vermogen van uw onderneming, geheel of gedeeltelijk, wordt overgedragen aan een ander.

Twee aandachtspunten lichten we nader toe: ‘proces’ en ‘overdragen aan een ander’.

Proces van bedrijfsopvolging

Het proces van bedrijfsopvolging wordt beheerst door belangrijke vraagstukken die ver weg staan van uw dagelijkse bedrijfsvoering. Denk aan:

 • Financiële continuïteit van uw bedrijf, op korte en lange termijn;
 • Continuïteit in de (dagelijkse) leiding;
 • Uw huidige en toekomstige bedrijfsstructuur;
 • Kiezen voor gehele of gedeeltelijke verkoop in plaats van bijvoorbeeld schenking?
 • Hoe te handelen bij calamiteiten zoals overlijden en ziekte/arbeidsongeschiktheid?;
 • Estate planning.

Fiscaliteit is binnen dit proces meestal niet belemmerend, mits tijdig wordt gestart met (enige) fiscale planning. Als u optimaal wilt profiteren van alle fiscale regelingen moet gedurende (ongeveer) 10 jaar rekening worden gehouden met fiscale termijnen en fiscale structurering/planning.

Overdragen aan een ander

Meestal heeft u zelf al ideeën over dit deel van het proces. Onze meerwaarde zit met name in het toetsen van financiële haalbaarheid en fiscale optimalisatie.

Tijdens het proces van bedrijfsopvolging spelen afwegingen bij het kiezen van een bedrijfsopvolger een belangrijke rol. Te denken valt aan:

 • De persoon van de bedrijfsopvolger;
 • De rol die de bedrijfsopvolger krijgt binnen het bedrijf;
 • De vraag of, en zo ja in hoeverre, vermogen wordt overgedragen;
 • Berekenen van het bedrag dat nodig is voor uw eigen levensonderhoud;
 • Toedeling van vermogen of winstrechten aan niet-voortzettende familieleden;
 • Liquiditeitsplanning en bedrijfsfinanciering.

Wat is de meerwaarde van Tax-4 Business bij bedrijfsopvolging?

Bij bedrijfsopvolging komen veel financiële, fiscale en juridische aspecten samen. Een fiscaal jurist overziet dit soms complexe speelveld bij uitstek. Daar waar nodig stellen wij de juiste vragen aan specialisten. Bij het gehele proces van bedrijfsopvolging kan Tax-4 Business optreden als uw vaste, rechtstreekse en vertrouwde aanspreekpunt.