Fiscale Procesvoering

Speelt er bij u, of bij een van uw cliënten mogelijk een fiscale procedure? Is er een boekenonderzoek aangekondigd? Of gedreigd met een fiscale boete?

Uw proceskansen zijn van veel factoren afhankelijk. Wij kunnen dit risico voor u inschatten. En indien mogelijk een procedure voorkomen. Onze vergoeding kan (deels) afhankelijk worden gesteld van de toekenning van een proceskostenvergoeding.

Hoe werkt een fiscale procedure

Als u het niet eens bent met een belastingaanslag of informatiebeschikking van de inspecteur, dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de Belastingdienst. In dat geval beoordeelt een andere ambtenaar van de Belastingdienst de aan u opgelegde aanslag opnieuw. Als u het niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift kunt u in beroep gaan. De belastingrechter beoordeelt dan uw zaak aan de hand van uw beroepschrift. Hierna is hoger beroep en cassatie mogelijk.

Begeleiding door De Jong Fiscale Procesvoering

De Jong Fiscale Procesvoering kan de fiscale procedure voor u verzorgen. De toegevoegde waarde van fiscalist mr. H.T.G. (Hubert) de Jong is gelegen in zijn fiscale expertise aangevuld met praktische ervaring in de rechtszaal.

Mr. H.T.G. (Hubert) de Jong heeft deel uitgemaakt van het team belastingrecht van de rechtbank Zeeland-West Brabant. In de functie van juridisch medewerker heeft hij vele fiscale procedures inhoudelijk voorbereid, concept-uitspraken geschreven en tijdens de zitting de functie van griffier vervuld. U kunt er daarom op vertrouwen dat uw zaak op de beste wijze wordt voorbereid en bepleit bij de rechtbank of hogere instanties.

Voor wie?

Voor ondernemers, particulieren maar ook professionals zoals administratiekantoren en advocatenkantoren die fiscale expertise voor een procedure willen inschakelen.

Kosten

Vooraf maken wij graag een inschatting van de proceskosten op basis van een telefonische of persoonlijke ‘intake’.

Afhankelijk van de uitkomst van de (bezwaar)procedure kan een proceskostenvergoeding worden toegekend. Onze vergoeding kan (deels) afhankelijk worden gesteld van de toekenning van deze proceskostenvergoeding.