Tax-4 business

  • Bespreek vrijblijvend uw fiscale besparingsmogelijkheden!
  • Onafhankelijk fiscalist: een kritische blik op uw fiscale positie
  • Fiscale optimalisatie en structurering, desgewenst in overleg met de Belastingdienst
  • Kostenbewust: vaste prijzen en resultaatafhankelijke fee mogelijk

Herstructurering en bedrijfsopvolging:

  • Is uw bedrijfsstructuur nog up-to-date? Loopt u onnodig fiscale risico’s?
  • Hoeveel belasting betaalt u bij verkoop van uw onderneming?
  • Wie mag u gaan opvolgen? Hoeveel belasting betaalt u bij bedrijfsopvolging?
  • Due diligence en advies op maat bij een bedrijfsovername?

Estate planning

  • Denkt u na over het schenken van vermogen?
  • Is het mogelijk om erfbelasting voor u te sparen?
  • Inzicht in uw financiële planning
  • Benut onze onafhankelijke expertise bij de afwikkeling van een nalatenschap

Fiscale procesvoering:

  • Niet eens met een beslissing van de Belastingdienst?
  • Informatieverzoek (‘vragenbrief’) of informatiebeschikking ontvangen?
  • Boekenonderzoek aangekondigd?
  • Fiscale boete opgelegd gekregen?